Textil

profilkläder sportkläder arbetskläder mässkläder , ja kläder för alla ändamål - vi kallar dem bara vid olika namn.